კომპანიის შესახებ

Savvy გახლავთ ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც მდებარეობს საქართველოში, ქალაქ თბილისში. ჩვენ ვამაყობთ საკუთარი შესაძლებლობით ეფექტურადგამოვიყენოთ ინდუსტრიათა სიღრმისეული ცოდნა, სწორად დავინახოთ პერსპექტივები და შესაბამისად მოვარგოთ განსაზღვრულ ბიზნეს ვითარებას.

ჩვენი მთავარი მიზანია წარმატება მოვუტანოთ კლიენტებს. ამიტომ Savvy თავისი მრავალფეროვანი ცოდნით ეხმარება ინდივიდუალებს, ახალ და უკვე არსებულ კომპანიებს დასახული მიზნების მიღწევაში.

Savvy პროფესიული ტრენინგებით ასევე ზრუნავს ზოგადი ფინანსური განათლების ამაღლებაზე, მაღალკვალიფიციური ლექტორებისა და დარგის სპეციალისტებთან ერთად.

`