George Washington University-ის MBA-ის სტუდენტები იმყოფებოდნენ გაცნობითი ვიზიტით SavvY-ში

SavvY-ში გაცნობითი ვიზიტით, ️George Washington University-ის MBA-ის სტუდენტები იმყოფებოდნენ
🇱🇷🌏 მათ SavvY-ის წარმატების ისტორია და მისი გლობალური გაფართოვების გეგმები გავუზიარეთ
🇬🇪 ️ვისაუბრეთ ურთიერთობის და ღირებულებების უდიდეს მნიშვნელობაზე, რაც აუცილებელია წარმატებული კომპანიისთვის