ბიზნესის განვითარების გეგმა

კომპანია ბიზნესის განვითარების პროცესში შესაძლოა დადგეს ორი სირთულის წინაშე: პირველი, ის ვითარდება ძალიან ნელი ტემპით, რასაც შედეგად მოსდევს უკმაყოფილო მომხმარებლები, ინვესტორები და თანამშრომლები; მეორე, ბიზნესი იზრდება ძალიან სწრაფად და მისი ფინანსური და ადამიანური რესურსები არ შეესაბამება განვითარების ტემპს. ორივე პრობლემის გადასაჭრელად ჩვენ გთავაზობთ განვითარების გეგმას.

რას მიიღებს კლიენტი?

  • საბოლოო პროდუქტი არის განვითარების გეგმა, რომელიც წარმოადგენს კომპანიის არსებული მდგომაროების შეფასებას, მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მიზნების განსაზღვრას და შესასრულებელი სამუშაოების გრაფიკს. 
  • სერვისის ფარგლებში ჩვენი მხრიდან განხორციელდება ორი მონიტორინგი, რათა დავრწმუნდეთ, რომ კომპანია განვითარების სწორ მიმართულებას მიჰყვება. 
`