ბიზნეს პროცესებისა და სისტემების ოპტიმიზაცია

უმეტეს შემთხვევაში მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები იწყებენ ბიზნესს შეზღუდული პროცედურებით და კონტროლის მექანიზმებით. ამ ტიპის მოდელი მისაღებია საოჯახო ან მიკრო-ბიზნესებისთვის, მაგრამ როდესაც კომპანია იზრდება, წინასწარ დაგეგმილი პროცესების გარეშე განვითარება ფერხდება. ეს შესაძლოა კომპანიისთვის მომგებიანობის შემცირების მიზეზიც კი გახდეს.  მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებს, გთავაზობთ  პროცესის ოპტიმიზაციის სერვისს ბიზნესის წარმატებისთვის.

რას მიიღებს კლიენტი?

  • საკონსულტაციო მომსახურების მთავარი მიზანია, დაეხმაროს იმ კომპანიებს, რომლებსაც სურთ შეცვალონ არსებული პროცესები და დანერგონ კომპანიაში პრობლემის გადაჭრის ინოვაციური გზები, რომელიც მორგებული იქნება თქვენი კომპანიის ბიზნეს მოდელზე და ინდუსტრიაზე. ამ მომსახურებას გავლენა ექნება მომგებიანობის სხვადასხვა კომპონენტებზე, როგორებიცაა: შემოსავლები, ხარჯები და სხვა. 
`