SavvY-ში გაცნობითი ვიზიტით, ️George Washington University-ის MBA-ის სტუდენტები იმყოფებოდნენ
??? მათ SavvY-ის წარმატების ისტორია და მისი გლობალური გაფართოვების გეგმები გავუზიარეთ
?? ️ვისაუბრეთ ურთიერთობის და ღირებულებების უდიდეს მნიშვნელობაზე, რაც აუცილებელია წარმატებული კომპანიისთვის