JSC SavvY-სა და Capstone Group-ს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის მიზანია ერთობლივი პროექტების განხორციელების გზით ინვესტორების მოზიდვა და საინვესტიციო პროექტების განხორციელება.