აუდიო ვიდეო აპარატურისთვის ლითიუმ იონური ბატარიების წარმოების ბიზნეს გეგმა

2020 წელს, SavvY-მ მოამზადა აუდიო ვიდეო აპარატურის, ლითიუმ იონიური ბატარიების წარმოების ბიზნეს გეგმა. ბიზნეს გეგმაზე მუშაობის პროცესში SavvY-ს გუნდმა შეისწავლა ინდუსტრიის ძირითადი მახასიათებლები, ადგილობრივი ბაზარის მოხმარება, მთავარი მოთამაშეები მსოფლიო ბაზარზე, ასევე იმპორტ-ექსპორტის სტატისტიკა. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ბიზნესკონცეფცია და მომზადდა ფინანსური გათვლები 7 წელზე.

Client
შპს "ინოვატორი"
თარიღი
03.2020 - 05.2020
სერვისები
ბიზნეს გეგმა