ნუშისა და კაკლის გადამამუშავებელი საწარმო

2020 წელს, SavvY-იმ მოამზადა ნუშისა და კაკლის გადამამუშავებელი საწარმოს ბიზნესგეგმა. ბიზნესგეგმაზე მუშაობის პროცესში, SavvY-ის გუნდმა შეისწავლა ნუშისა და კაკლის ინდუსტრიის ძირითადი მახასიათებლები, შეაფასა მათი ადგილობრივი მოხმარება და ექსპორტი, შეიმუშავა ბიზნესკონცეფცია და მოამზადა პროექტის ფინანსური გათვლები 10 წელზე.

Client
LKR INVSTMENTS LLC
თარიღი
04.05.2020 – 15.06.2020
სერვისები
ბიზნეს გეგმა