სანავარდო

ბიზნეს გეგმა

2019 წლის ნოემბერში SavvY-იმ მოამზადა ღვინის საწარმოს გადაიარაღებისა და გაფართოების ბიზნეს გეგმა. ღვინის ქარხანა მდებარეობს კახეთში, თელავის მუნიციპალიტეტში. ბიზნეს გეგმაზე მუშაობის პროცესში SavvY-ის გუნდმა შეისწავლა ღვინის ინდუსტრიის ძირითადი მახასიათებლები, შეაფასა ღვინის ადგილობრივი მოხმარება და ექსპორტი, შეიმუშავა ბიზნეს კონცეფცია და მოამზადა პროექტის ფინანსური გათვლები 7 წელზე. პროექტზე მუშაობის განმავლობაში გუნდმა დაათვალიერა ქარხნის ტერიტორია და გაეცნო საწარმოო პროცესს.

შეფასება

Due Diligence პროცედურის ფარგლებში SavvY-ს გუნდმა შეაფასა შემოსავლების ზრდის გენერირების და ხარჯების შემცირების შესაძლებლობები; განსაზღვრა სამიზნე კომპანიის ფუნდამენტური ღირებულება.  SavvY-ს გუნდმა უზრუნველყო კომპანიის რისკისა და ღირებულების პროფილის წარმოჩენა და ინვესტორებთან და კომპანიასთან კომუნიკაციის ფარგლებში საინვესტიციო პროგრამების ალტერნატივების შემუშავება.

Client
შპს ,,სანავარდო''
თარიღი
2019/10
სერვისები
ბიზნეს გეგმა; შეფასება