შპს "ემ ტექნიკსი"

შპს “ემ ტექნიკსი” არის მიდეას ბრენდული საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ექსკლუზიური დისტრიბუტორი. ის უკვე 10 წელია მომხმარებლებს ექსკლუზიურად სთავაზობს მიდეას საყოფაცხოვრებო ტექნიკის არჩევანს და ოფიციალური სერვისცენტრის ტექნიკურ მომსახურებას მთელი საქართველოს მასშტაბით.

Client
შპს "ემ ტექნიკსი"
თარიღი
27.05.2020 - 27.06.2020
სერვისები
მსს ფასს-ის შესაბამისად ფინანსური ანგარიშგების მომზადება