შპს „ამწე“ 2016 წლიდან ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე, როგორც კოშკურა ამწეების, თვითმწყობი და მობილური ამწეების, სამშენებლო ლიფტების, უსაფრთხოების სისტემების იმპორტიორი, რეალიზატორი და საიჯარო მომსახურების გამწევი კომპანია. შპს„ამწე“ მომხმარებელს ამწეებთან დაკავშირებულ სხვა და სხვა სახის საგარანტიო მომსახურებას და ტექნიკურ მხარდაჭერას სთავაზობს.

Client
შპს "ამწე"
თარიღი
01.01.2020 - 02.01.2020
სერვისები
ბიზნესის ღირებულების შეფასება
Website