სასტუმროს ბიზნეს გეგმა გოდერძის კურორტზე

2020 წელს, SavvY-იმ მოამზადა კურორტ გოდერძიზე პიაცას ტიპის სასტუმროს ბიზნესგეგმა, რომლის მიზანია აჭარაში, კერძოდ, ხულოს მუნიციპალიტეტიში, კურორტ გოდერძიზე, მაღალი კლასის განთავსების ობიექტის განვითარების მიზანშეწონილობის შეფასება. ბიზნესგეგმაზე მუშაობის პროცესში, SavvY-ის გუნდის მიერ მოხდა შიდა და საერთაშორისო ვიზიტორების ანალიზი და შედეგად პოტენციური ბაზრის მოცულობის განსაზღვრა, აჭარაში არსებული განთავსების ობიექტების შესწავლა, პირდაპირი კონკურენტების გამოვლენა და მათი ანალიზი, სასტუმროს კონცეფციასთან დაკავშირებული დეტალების განსაზღვრა, რაც მოიცავდა საერთაშორისო ბრენდის ფარგლებში ოპერირებას და სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა. ასევე, საწყის ეტაპზე მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ფინანსური მოდელის შემუშავება, რომელიც მოიცავს განთავსების ობიექტის საქმიანობის საპროგნოზო მაჩვენებლებს მომდევნო 7 წლისთვის.

Client
შპს "დალ კაპიტალი"
თარიღი
11.09.2020 - 30.12.2020
სერვისები
ბიზნეს გეგმა