ჯი ემ თი სასტუმროები

კომპანია მოღვაწეობს ტურიზმის სფეროში, კერძოდ, განთავსებისა და კვების სექტორში. GMT ჯგუფის დამსახურებით გაიცნო საქართველომ მარიოტის სასტუმროების ბრენდი.

კომპანიის მფლობელობაში არსებული აქტივებიდან გამომდინარე, ფასს-ის კუთხით, ერთ-ერთ ყველაზე კრიტიკულ კომპონენტს წარმოადგენს ძირითადი საშუალებები. კომპანიაში 2018 წლის გაზაფხულზე სწორედ ‘თბილისი მარიოტისა’ და ‘ქორთიარდ მარიოტის’ ძირითადი საშუალებების მიმართულებით დიაგნოსტიკა, დანერგვა და აუდიტის მხარდაჭერა განხორციელდა.”

Client
ჯი ემ თი სასტუმროები
თარიღი
06/04/2018
სერვისები
ფასს დანერგვა