შპს პასკი - სასტუმრო გუდაურში

2018 წელს SavvY-ს გუნდი მუშაობდა ბიზნეს გეგმაზე, რომელიც განკუთვნილი იყო სასტუმროს მშენებლობაზე გუდაურის კურორტზე. ბიზნეს გეგმის შემუშავებისას შესრულდა PESTEL ანალიზი, შეფასდა ბაზარსი მოცულობა, გამოვლინდა ბაზარზე არსებული და პოტენციური კონკურენტები. მუშაობის პროცესში მოძიებული იყო სხვადასხვა ალტერნატივა სასტუმროს ბრენდზე და საბოლოოდ შეირჩა Best Western. ასევე, გაკეთდა 7 წლიანი ფინანსური გათვლები, რომელიც წარედგინა ქართული ბაზარზე არსებულ ბანკს და დაფინანსდა “აწარმოე საქართველოს” პროგრამის ფარგლებში

Client
შპს პასკი
თარიღი
24/04/2018
სერვისები
ბიზნეს გეგმა