სს “m²  უძრავი ქონება” 2006 წელს  დაარსდა. კომპანიას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქვეყნის უძრავი ქონების ბაზარზე, 2018 წელს SavvY–ის შემფასებლების გუნდმა განახორციელა კომპანია  m²  – ის  ძირათადი საშუალებების და მარაგების ფიზიკური იდენტიფიცირება, ჯამში  აღწერილ  იქნა  25 ლოკაციაზე განთავსებული ძირითადი საშუალებები.საბოლოო ანგარიში, რომელიც შეიცავდა აქტივთა ერთეულებზე წინასწარშეთანხმებულ მონაცემებს მიეწოდა კლიენტს.

Client
სს ,,M² უძრავი ქონება''
თარიღი
2018 წელი
სერვისები
შეფასება