მუკუზანი

„შპს მეღვინეობა მუკუზანი“-ის ძირითად საოპერაციო საქმიანობას წარმოადგენს მეღვინეობა და მევენახეობა. ვენახები განთავსებულია სოფელ მუკუზანში. სოფელი მუკუზანი აღიარებულია როგორც „მუკუზანის“ მიკრო ზონა და მოდის უნიკალური ყურძნის მოსავალი, რომელიც ღვინოს აძლევს განსაკუთრებულ არომატს.

2020 წელს პროექტის ფარგლებში SavvY-მ კომპანიაში განახორციელა ბიზნესის ღირებულების შეფასების საკონსულტაციო მომსახურება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით.

Client
შპს მეღვინეობა მუკუზანი
თარიღი
01/20-02/20
სერვისები
ბიზნესის შეფასება