ფინანსური უწყისების შედგენა და ანალიზი

2019 წელს ჩვემა გუნდმა ტერა ბანკისთვის თბილისსა და ბათუმში ჩაატარა ტრენინგი: ფინანსური უწყისების შედგენა და ანალიზი. ტრენინგის ფარგლებში გადამზადდა 34 თანამშრომელი.

Client
Tera Bank
თარიღი
01.04.2019 - 01.05.2019
სერვისები
კორპორატიული ტრენინგი