მემორანდუმის მიზანია კომპანიებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება, პროფესიული კომპეტენციის ურთიერთგაცვლა და კორპორატიული ზრდის ხელშეწყობა.